Center for Society Orientation - COD initiated formation of coalition for preparation of Alternative report on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Republic of Serbia.

The report, which is available in English and Serbian, was submitted to CRPD Committee in June 2015 and was presented in Geneva in September 2015.

 

Centar za orijentaciju društva - COD inicirao je formiranje koalicije za pripremu alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Izveštaj je dostupan na  engleskom i srpskom jeziku, predat je komitetu u junu 2015 a prezentovan u Ženevi u septembru 2015.

 

ALTERNATIVE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O PRIMENI KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

INITIAL STATE REPORT - SERBIA

 

 

 

Holistic report “Monitoring of human rights of people with disabilities in Republic of Moldova”

Within the course of the project “Monitoring of human rights of people with disabilities in Moldova” implemented in a partnership between Motivation from Chisinau and Center for Society Orientation from Belgrade, the Monitoring report on disability rights in Moldova has been published. The Report was presented to public at the press conference held in Chisinau on 10th June 2014 as a result of joint project of COD and Motivation supported by EU Delegation in Moldova through European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Project has been using methodology of holistic monitoring of disability rights designed by Disability Rights Promotion International (DRPI), a global initiative, which COD is part of as DRPI Europe Regional Center for monitoring the rights of persons with disabilities. The Report points out the key issues that people with disabilities in Moldova are facing with and it lists the recommendations for improvement the position of people with disabilities, which will represent significant tool for further advocacy efforts in field of disabilitz for all Disabled People’s Organizations and other civil society organizations in Moldova.

The reports can be downloaded directly from links bellow:

Holistic report - Monitoring of human rights of people with disabilities in Moldova

Analysis of the individual experience of people with disabilities in Republic of Moldova

Monitoring of legislation, policies and programs: observance of the rights of persons with disabilities in the Republic of Moldova

http://www.disabilitymonitor-see.org/images/izvestaji/Moldova/Raport-mass-media-eng.pdf
 

 

Pristupačni izbori – učešće osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu

Centar za orijentaciju društva – COD u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom – NDI sproveo je projekat “Pristupačni izbori” koji se fokusirao na izborni proces na vanrednim parlamentarnim izborima 2014. U sklopu projekta nastao je izveštaj “Pristupačni izbori” koji koji opisuje ostvarivanje biračkog prava osoba sa invaliditetom u političkom životu, pristupačnost političkih kampanja i izbornog procesa i daje preporuke za razvojne procese  i ulogu osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu.

Izveštaj možete preuzeti sa linka u nastavku:

Pristupačni izbori – učešće osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu

  

 

Accessible Elections – participation of persons with disabilities in political and public life

Center for Society Orientation – COD in cooperation with National Democratic Institute – NDI has implemented the project “Accessible Elections” focused on electoral process of early parliamentary elections 2014. In the frame of the project COD prepared report “Accessible Elections” which describes the exercise of voting rights of persons with disabilities in political life, accessibility of political campaigns and the electoral process and gives recommendations for the development processes and the role of persons with disabilities in public and political life.

Report can be downloaded directly from the link bellow:

Accessible Elections – participation of persons with disabilities in political and public life

  

 

Položaj osoba sa invaliditetom u Srpskoj zajednici na Kosovu

Svrha ovog izvestaja je da pruži više informacija o situaciji i potrebama osoba sa invaliditetom u srpskoj zajednici na Kosovu. Izveštaj ima za cilj da odredi ključne probleme sa kojima se OSI suočavaju u svakodnevnom životu, kao i postojanje servisa podrške i drugih značajnih faktora koji olakšavaju svakodnevni život i utiču na njihov položaj u društvu.

Izveštaj takođe analizira zakonodavstvo, politike i programe njihovo sprovođenje kako u okviru sistema Kosovskih institucija tako i pregleda zakonodavstva Republike Srbije na koje se posebno opština Mitrovica oslanja u svom funkcionisanju.
Metodologija koja se koristila u pripremi izveštaja je pristup koji ne sagledava invalidnost kao fiksno «konačno stanje », već iz perspektive ljudskih prava koja podrazumeva da su osobe sa invaliditetom aktivni činioci društvenih procesa. Ova perspektiva je u skladu sa pristupom ljudskih prava i jednakih mogućnosti, naglašavajući važnost vladavine prava i društvenih stavova koji omogućavaju jednake mogućnosti.
Informacije su sakupljane putem anketa i intervjua sa reprezentativnom populacijom osoba sa invaliditetom «metodom slučaja» iz regiona Štrpca, Mitrovice bez prethodne selekcije u pogledu kategorije invalidnosti ili nekog drugog kriterijuma. Ovaj metod uključuje nasumični izbor OOSI i OSI sa kojima su spovedene aktivnosti istraživanja.
Osim analize stanja položaja osoba sa invaliditetom izveštaj daje i preporuke kako bi se skrenula pažnja na ključne oblasti i probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom kao i izmenu i dopunu postojećih propisa i politika na lokalnom nivou u opštinama na koje se ovo istaživanje odnosi. Takođe izveštaj predlaže mere odnosno aktivnosti neophodne da bi osobe sa invaliditetom u srpskoj zajednici na Kosovu efektivno i na osnovu jednakosti sa drugim građanima i građankama uživali sva prava i osnovne slobode.
Imajući na umu nerešen međunarodni status Kosova, Kosovo nije članica Ujedinjenih Nacija i samim tim nije u mogućnosti da potpise međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom ali su međunarodno propisani standardi  u procesu tranzicije uzeti u razmatranje bez obzira na politički status.

Izveštaj možete preuzeti sa linka u nastavku:

Položaj osoba sa invaliditetom u Srpskoj zajednici na Kosovu

 


 

Page 1 of 7


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/disability/www/www/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96
«StartPrev1234567NextEnd»

OUR MAIN PARTNERS

Making it Work

EASPD

 


OUR MAIN DONORS


Department for International Development

Department for International Development

Handicap International

Handicap International

European Commission European Initiative for Democracy and Human Rights

European Commission European Initiative for Democracy and Human Rights


Swedish International Development Cooperation Agency

Swedish International Development Cooperation Agency

Annual Report


Holistic report "Monitor your rights!" - monitoring of rights of persons with disabilities in Republic of Serbia

To download Serbian version please click here:
Holistički izveštaj

To download English version please click here:
Holistic report

Disability Monitor Initiative in South East Europe is managed by the Center for Society Orientation – COD (Centar za orijentaciju društva).

The mandate of COD is to support capacity building of local actors in the Republic of Serbia and other countries of Southeast Europe during transition period, in order to enable all marginalized groups, with a special focus on people with disabilities, enjoying their fundamental human rights and equal opportunities.

Working papers

Ensuring access of people with disabilities to social services:
The need for regulatory mechanisms in South East Europe

This working paper presents the challenges and opportunities related to reforms of social services for people with disabilities in South East Europe. The paper also shows the central role of regulatory mechanisms in the process of service provision. It is available in English, Albanian and serbian.

Downloads

Copyright © 2005 - 2014 Disability Monitor Initiative. All Rights Reserved
*This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website is the sole responsibility of Center for Society Orientation and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.